Johannes Hellberg

johanneshellbergjohannes.hellberg@ffg.se
Tel: 070-250 59 42

Lärare i Gamla Testamentet och Hebreiska.

Adjunkt Johannes Hellberg, född 1975, teol. kand. 1999, har undervisat i hebreiska och Gamla testamentets exegetik på Församlingsfakulteten sedan 1995. Rektor 2009-2014.

Forskningsintressen:
Gudsnamnen i bibelmanuskripten
Profeterna, sörskilt frågan om sanna och falska profeter, samt Anden
Gamla testamentets teologi, inklusive metod- och teorifrågor
Gamla testamentets antropologi

Artiklar i bibelvetenskap

”Offra din ende son! – hur kan vi förstå 1 Mos 22?”, 136–158 i Bibeln – myt eller sanning? (Handen: XP Media 2014).

”Förnuft och känsla: Om människans hjärta i Gamla testamentet” 27–59 i Fri och bunden: En bok om teologisk antropologi (red. J. Hellberg, R. Imberg & T. Johansson; Göteborg: Församlingsförlaget 2013).

”Noteringar till notboken,” i Begrunda 2001 vol. 1, s. 35-39.

bḥn och nsh – en semantisk undersökning av två hebreiska verb i Gamla testamentet, examensarbete för T.K. opubl.

Artiklar i andra ämnen

”Evangelisk Luthersk Mission Bibeltrogna vänner,” 106–107 i Religion i Sverige (red. Ingvar Svanberg & David Westerlund; Stockholm: Dialogos 2008).

”Hur mår jag? – om psykologiserad kristen tro,” i Begrunda 2006, vol. 1, s. 14-19.

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.