Kvällsbibelskolan hösten 2018

VÅR TRO – ”Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.” (1 Joh 5:4)

”Hjärtats förtröstan gör både Gud och avgud” skriver Martin Luther i Stora katekesen. Alla människor har en tro – men frågan är mot vad tron är riktad. Vad tror jag på? Är detta trons objekt värt min tro? Och hur är det med min tro, när den prövas av lidanden och rationella argument? Under denna termin av kvällsbibelskolan låter vi frågarna kretsa kring vad kyrkan tror och hur den personliga tron ser ut och formas när den är ett verk av Guds Ande. Välkommen!

Period: 3 september-10 december med uppehåll för enstaka veckor.
Tid: Måndagar kl 18:00–20:30
Kostnad: 200 kr vilket inkluderar kaffe och smörgås. Därutöver välkomnas både små och stora gåvor!
Anmälan: fortfarande en möjlighet, men snarast möjligt till FFG:s expedition: info@ffg.se, 031-778 3540
Medverkan: Jakob Appell, Fredrik Brosché, Rune Imberg, Timo Laato, Daniel Johansson, Torbjörn Johansson
Kursplan: delas ut vid kursstart och finns här.

 

Luthersk två-regementslära granskad

Serie med öppna föreläsningar hösten 2018

Det är val i höst. Många kristna undrar över vilka konsekvenser den kristna tron bör ha – eller måste ha – i politiska avvägningar. Det gemensamma bästa är kristnas angelägenhet – men vilka förhoppningar kan man ha till samhälle och stat? Vad är statens uppgift? Och vilken roll ska kyrkan ha i samhället? Här går meningarna isär. Den lutherska två-regementsläran erbjuder ett unikt och angeläget bidrag till den pågående diskussionen i svensk kristenhet. I en serie med tre öppna kvällsföreläsningar i höst blir läran granskad – med tillämpningar rakt in i samtiden. Ingen avgift, ingen anmälan, kaffe serveras. Välkommen!

  • Ska staten vara snäll?
    Om statens uppgift och räckvidd – 1 oktober kl. 18, Torbjörn Johansson
  • Kristen människosyn och politiska ställningstaganden?
    Om det spänningsfyllda mötet mellan ideal och verklighet – 29 oktober kl. 18, Torbjörn Johansson
  • Guds rike och Svea Rike
    Prioritet, ansvar, konflikt? – 3 december kl. 18, Torbjörn Johansson

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.