Kvällsbibelskolan våren 2018

Kvällsbibelskolan våren 2018: 

JAG VILL BEKÄNNA: bekännelse som livsväg i bibel, kyrkohistoria och nutid

Kursens undervisning och diskussioner vill ge ökad kunskap och förståelse för begreppet bekännelse i kristen kontext, med förklaringsmodeller och exempel hämtade ur Bibeln, kyrkohistorien och nutiden. Kursens mål är att ge redskap till personlig tillämpning och således rusta människor för den bekännelse Gud kallar till i olika situationer.

Välkommen till kvällsbibelskola vårterminen 2018 på Församlingsfakulteten
Period: 29 januari till 7 maj med uppehåll för enstaka veckor.
Tid: Måndagar kl 18:00–20:30
Kostnad: 200 kr vilket inkluderar kaffe och smörgås
Anmälan: Senast 22 januari till FFG:s expedition: info@ffg.se, 031-778 3540
Medverkan: Jakob Appell, Fredrik Brosché, Rune Imberg, Timo Laato, Daniel Johansson, Torbjörn Johansson
Kursplan: delas ut vid kursstart och finns även här.

Fakultetsföreläsningar:

Öppna för alla intresserade (ingen avgift, ingen anmälan):

  • 5/2 kl. 18-19: Bekännelse i ord och handling i den tidiga judendomen, Daniel Johansson
  • 5/3 kl. 18-19: Frälst ifrån skammen att inte vara perfekt, Fredrik Brosché
  • 9/4 kl. 18-19: Augsburgska bekännelsen för vår tid, Torbjörn Johansson

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.