Kvällsbibelskolan hösten 2017

Kvällsbibelskolan hösten 2017: Luthers arv idag

Välkommen till en ny termin på den uppskattade kvällsbibelskolan – både gamla och nya elever! Vi är nu tillbaka på vår gamla tid, måndagar kl. 18.00-20.30, och ger ett program för en termin i taget. Reformationsjubileet letar sig fram mot sitt slut hösten 2017 och vi låter Luthers arv aktualiseras och belysas. I anmälningsavgiften (200 kr) ingår kaffeservering för hela terminen. Anmäl dig till kvällsbibelskolan senast 31 augusti till expeditionen, info@ffg.se, tfn: 031-778 35 40.

Fakultetsföreläsningar och temaeftermiddagar

Vid tre tillfällen i höst inbjuder Församlingsfakulteten till fakultetsföreläsningar och i anslutning till dem temaeftermiddagar. Temaeftermiddagarna utgörs av en dubbeltimme (kl. 15-17) och fakultetsföreläsningarna av en enkeltimme (kl. 18-19) där fikaservering erbjuds mellan sessionerna (kl. 17-18). Föreläsningarna ingår i kvällsbibelskolan, men alltså med ett annorlunda format. Vid ett par av tillfällena har vi mycket uppskattade gästföreläsare. Alla intresserade är välkomna vid dessa öppna föreläsningar och temaeftermiddagar (ingen avgift, ingen anmälan).

18/9: Reformation pågår: Luthers arv idag (DJ) – Kvällsbibelskolans premiär!
25/9: Luther och judarna, Öppen fakultetsföreläsning kl. 18-19: Knut Alfsvåg
          Luther och muslimerna, Temaeftermiddag kl. 15-17: Knut Alfsvåg
2/10: Katekes för livet: Luthers viktigaste skrift (TJ)
9/10: Frigjord: Luthers människosyn (FB)
16/10: En tro för vardagen: Luthers kallelselära (JH)
23/10: Luthers dödsångest och dess övervinnande, Öppen fakultetsföreläsning kl. 18-19: Rune Söderlund
            Temaeftermiddag kl. 13-15: Rune Söderlund
30/10: Bibeln på egna ben? Luthers auktoritet (RI)
6/11: Lag & evangelium: Luthers nyckel till Bibeln (TL)
13/11: Rätt färdig med rättfärdigheten? Luthers huvudupptäckt (TL)
20/11: Glädje i lidandet? Luthers korsteologi (DJ)
27/11: Upprättad: Luthersk själavård idag (FB)
4/12: Luther om familjen, Öppen fakultetsföreläsning kl. 18-19: Rune Imberg
          Luthers syn på äktenskapet, Temaeftermiddag kl. 15-17: Rune Imberg
11/12: Kristus allena! Luthers relevans idag (TJ)

Lärare: Daniel Johansson (DJ), Timo Laato (TL), Fredrik Brosché (FB), Torbjörn Johansson (TJ), Rune Imberg (RI), Johannes Hellberg (JH)

Med reservation för ändringar.

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.