Kvällsbibelskolan våren 2018

”Vad är då en människa?” (Ps 8:5)

Bibelns frågeställning har i våra dagar blivit brännande. De många förslagen lämnar människor i ändlöst sökande efter svar. Kyrkan står inför utmaningen att ge vägledning för människor om vad det faktiskt innebär att vara människa, skapad till Guds avbild som något ”mycket gott” men fallen i synd med inverkan på allt som har med det mänskliga livet att göra: förnuftet, viljan, känslolivet, kroppen, sexualiteten, hjärtat, osv. ”Se människan!”, sa Pilatus och pekade på Jesus. I Kristus ser vi den sant mänsklige, en bild av vad det är att vara människa, men också frälsaren från ”denna dödens kropp” (Rom 7:25) genom sin död – och kroppsliga uppståndelse. Under vårterminen 2019 låter vi psalmistens fråga belysas utifrån en rad olika infallsvinklar. Välkommen med – både gamla och nya deltagare på kvällsbibelskolan!

Period: 14 januari-6 maj, med uppehåll för enstaka veckor.
Tid: Måndagar kl 18:00–20:30
Kostnad: 200 kr vilket inkluderar kaffe och smörgås. Därutöver välkomnas både små och stora gåvor!
Anmälan: fortfarande en möjlighet, men snarast möjligt till FFG:s expedition: info@ffg.se, 031-778 3540
Medverkan: Jakob Appell, Fredrik Brosché, Rune Imberg, Timo Laato, Daniel Johansson, Torbjörn Johansson
Kursplan: delas ut vid kursstart och finns här.

 

Luthersk två-regementslära granskad

Serie med öppna föreläsningar hösten 2018

Det är val i höst. Många kristna undrar över vilka konsekvenser den kristna tron bör ha – eller måste ha – i politiska avvägningar. Det gemensamma bästa är kristnas angelägenhet – men vilka förhoppningar kan man ha till samhälle och stat? Vad är statens uppgift? Och vilken roll ska kyrkan ha i samhället? Här går meningarna isär. Den lutherska två-regementsläran erbjuder ett unikt och angeläget bidrag till den pågående diskussionen i svensk kristenhet. I en serie med tre öppna kvällsföreläsningar i höst blir läran granskad – med tillämpningar rakt in i samtiden. Ingen avgift, ingen anmälan, kaffe serveras. Välkommen!

  • Ska staten vara snäll?
    Om statens uppgift och räckvidd – 1 oktober kl. 18, Torbjörn Johansson
  • Kristen människosyn och politiska ställningstaganden?
    Om det spänningsfyllda mötet mellan ideal och verklighet – 29 oktober kl. 18, Torbjörn Johansson
  • Guds rike och Svea Rike
    Prioritet, ansvar, konflikt? – 3 december kl. 18, Torbjörn Johansson

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.