Kvällsbibelskolan våren 2019

”Vad är då en människa?” (Ps 8:5)

Bibelns frågeställning har i våra dagar blivit brännande, då de gamla fundamenten för människans identitet och värde rycks upp. Kyrkan står inför utmaningen att ge vägledning för människor om vad det faktiskt innebär att vara människa, skapad till Guds avbild som något ”mycket gott” men fallen i synd med inverkan på allt som har med det mänskliga livet att göra: förnuftet, viljan, känslolivet, kroppen, sexualiteten, hjärtat, osv. ”Se människan!”, sa Pilatus och pekade på Jesus. I Kristus ser vi den sant mänsklige, en bild av vad det är att vara människa, men också frälsaren från ”denna dödens kropp” (Rom 7:25) genom sin död – och kroppsliga uppståndelse. Under vårterminen 2019 låter vi psalmistens fråga – ”Vad är då en människa?” – belysas utifrån en rad olika infallsvinklar. Välkommen med – både gamla och nya deltagare på kvällsbibelskolan!

Period: 14 januari-6 maj, med uppehåll för enstaka veckor.
Tid: Måndagar kl 18:00–20:30
Kostnad: 200 kr vilket inkluderar kaffe och smörgås. Därutöver välkomnas både små och stora gåvor!
Anmälan: fortfarande en möjlighet, men snarast möjligt till FFG:s expedition: info@ffg.se, 031-778 3540
Medverkan: Jakob Appell, Fredrik Brosché, Rune Imberg, Timo Laato, Daniel Johansson, Torbjörn Johansson
Kursplan: delas ut vid kursstart och finns här.

 • 14/1       Till Guds avbild, TJ
 • 21/1       Till man och kvinna, TL
 • 28/1       Den intoleranta toleransen (fakultetsföreläsning), RI
 • 4/2         Till att vara Gud lika, DJ
 • 11/2       Till förvaltare, JA
 • 18/2       Arvsynden, TJ
 • 22-23/2   Bibeln, människan och samtiden (bibelkonferens)
 • 25/2       se 22-23/2                                           –
 • 4/3         Kyrka och stat i lyckliga, och mindre lyckliga, föreningar (fakultetsföreläsning), RI
                 Även kl. 17.00 Passionspredikan I (TL) och kl. 17.40 kaffe
 • 11/3       Av hela ditt hjärta (FYRKLÖVERN), JA
                 Även kl. 17.00 Passionspredikan II (JA) och kl. 17.40 kaffe 
 • 18/3       Av hela din själ (FYRKLÖVERN), DJ
                 Även kl. 17.00 Passionspredikan III (JA) och kl. 17.40 kaffe 
 • 25/3       Av hela ditt förstånd (FYRKLÖVERN), TJ
                 Även kl. 17.00 Passionspredikan IV (TJ) och kl. 17.40 kaffe 
 • 1/4         Religionsfrihet, islam och det offentliga rummet  (fakultetsföreläsning), RI
                 Även kl. 17.00 Passionspredikan V (RI) och kl. 17.40 kaffe 
 • 8/4         Av hela din kraft (FYRKLÖVERN), FB
                 Även kl. 17.00 Passionspredikan VI (Bengt Birgersson) och kl. 17.40 kaffe 
 • 15/4       påsklov
 • 22/4       påsklov
 • 29/4       Samvetet, TL
 • 6/5         Se människan! (terminsavslutning), TL

En fortsättning på tematiken kommer under höstens kvällsbibelskola. Med reservation för ev. ändringar.

 

Den kristne, staten och politiken

Serie med öppna föreläsningar våren 2019

Frågan om hur en kristen ska förhålla sig till staten och politiska ställningstaganden väckte stort intresse under höstens öppna föreläsningar med Torbjörn Johansson (inspelningar finns här). Nu tar fakultetens lektor i kyrkohistoria, Rune Imberg, vid med en fortsättningsserie som tar fler historiska perspektiv in i bilden när några högaktuella och brännande ämnen adresseras. Ingen avgift, ingen anmälan, kaffe serveras. Möjlighet till öppet samtalsforum efter kaffet, i regi av nätverket Teologi och Samhälle. Välkommen!

 • Den intoleranta toleransen
  28 januari kl. 18, Rune Imberg
 • Kyrka och stat i lyckliga, och mindre lyckliga, föreningar
  4 mars kl. 18, Rune Imberg
 • Religionsfrihet, islam och det offentliga rummet
  1 april kl. 18, Rune Imberg

 

FYRKLÖVERN: hjärta, själ, förstånd, kraft

Jesus sa att det högsta budet, människans grundläggande uppgift, är att älska Gud ”av hela sitt hjärta, av hela sin själ, hela sitt förstånd och av hela sin kraft.” (Mark 12:30) Men vad är det att älska av hjärtat, som enligt profeten är bedrägligare än allt annat (Jer 17:9)? Vad är själen, som enligt Jesus kan förloras (Mark 8:36)? Vad är det att älska med förståndet, när ”ingen förståndig finns” (Rom 3:11)? Och kraften, viljans kraft, som i luthersk tradition betraktats som trälbunden?

FYRKLÖVERN är fyra undervisningskvällar i fastetid, en tid på kyrkoåret som präglas av rannsakan och omvändelse. Lektionerna ges direkt efter passionspredikningar på FFG, där Jesus lidande lyfts fram. I betraktandet av Jesu lidande framträder den sanna människan som älskar Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft.

Måndagarna 11/3, 18/3, 25/3, 8/4 kl. 18.00-20.30, efter passionspredikan kl. 17 och kaffe 17.40. För den som deltar i kvällsbibelskolan är detta ett utmärkt tillfälle att bjuda med vänner och bekanta. Ingen anmälan, ingen avgift. Välkommen!

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.