Kvällsbibelskolan hösten 2019


Bild och verklighet – om Gud, bilder av Gud och den Gud som uppenbarat sig

Under våren belystes frågan om vad en människa är ur ett bibliskt perspektiv. Några ytterligare aspekter kommer att ges under höstens öppna fakultetsföreläsningar. Men fokus flyttas under höstens kvällsbibelskola från det mänskliga till det gudomliga. Risken med att tala om människan och utgå från hennes frågor, tankar och behov är att Gud reduceras till ett medel för människans intressen. Gud är Gud, alldeles oavsett om han skulle passa oss och motsvara våra önskningar. Ibland gör vi oss bilder och föreställningar av Gud som är närmast våra egna förhoppningar om Gud, utan förankring i verkligheten, i vem Gud faktiskt är. Vem är Gud? Hur är Gud? Vad kan vi veta om Gud? Och vad vill Gud att vi ska veta om honom? Gud har inte utelämnat oss åt spekulationer, eller åt förhoppningar, utan har uppenbarat sig. Han har gjort sig känd genom profeter och apostlar, på ett fullödigt sätt uppenbarat sig i Jesus Kristus, och ger genom sin Ande kyrkan ljus till att förstå och förmedla den uppenbarade sanningen om Gud och hans heliga vilja. Kvällsbibelskolan tar upp frågor som rör gudsbilden i Gamla och Nya testamentet, Treenigheten, den kände och den okände Guden, om huruvida Guds kärlek är förenlig med Guds vrede, om man kan kalla personerna i gudomen för han, hon eller hen. Samt mycket mer! Välkommen till en ny termin med kvällsbibelskolan! Anmäl dig snarast för att säkert få plats!

Tid: måndagar kl. 18:00–20:30 med början i september 2019
Kostnad: 200 kr vilket inkluderar kaffe och smörgås. Små och stora gåvor välkomnas!
Anmälan: senast 20 augusti till FFG:s expedition: info@ffg.se, 031-778 35 40
Medverkan: Jakob Appell, Fredrik Brosché, Rune Imberg, Timo Laato, Daniel Johansson, Torbjörn Johansson och Mats Eskhult.
Kursplan: kommer inom kort på hemsidan och delas ut vid terminsstart för kursdeltagare.

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.