Kvällsbibelskolan 2016-2017

Vårkvällar på Församlingsfakulteten

Under våren inbjuds alla intresserade till temakvällar i fastetid. Under de sex tisdagskvällarna i fastetiden (tjuvstart på fettisdagen 28 februari) fördjupas teman som på ett eller annat sätt knyter an till de sex passionsakterna i evangelieboken, detta läsår i enlighet med Markusevangeliets skildring av Jesu lidande. Fastetiden har inte minst i luthersk tradition manat till fördjupat studium av Guds ord. Ta vara på dessa helt öppna fördjupningstillfällen i fastetid (ingen anmälan behövs)!

  • 28/2: Generositetens källa (RI)
  • 7/3: Måltidsgemenskapens betydelse (DJ)
  • 14/3: Frestelsens psykologi (JA)
  • 21/3: Vänskap och vänskap (TJ)
  • 28/3: Fall och upprättelse (JA)
  • 4/4: Alla har en kung (JA)

Därtill erbjuds en kvällskurs som ger perspektiv på vården av den inre människan, en kurs som leds av Fredrik Brosché. Brosché är aktuell med boken Heliga hållpunkter i höghastighetssamhället och under 2017 beräknas hans småskrift Luther som själavårdare komma ut i FFG:s småskriftserie. Anmälan senast 4 april till expeditionen.

  • 18/4: Bli en tidsnerväxlare!
  • 25/4: Utbrändhet – orsaker och botemedel
  • 2/5: Hälsosamma relationer
  • 9/5: Andlig vägledning för moderna kristna

Kvällsbibelskolan 2016-2017

Välkommen till ännu ett läsår på den uppskattade kvällsbibelskolan! Nya ämnen och på ny tid (tisdagar kl. 18.00–20.30). Ingen avgift, men begränsat antal platser. Anmäl dig till ett helt läsårs komprimerad bibelskola med fördjupning, bön och gemenskap för alla intresserade. Anmälan senast 10 augusti till expeditionen: info@ffg.se, tfn: 031-778 35 40. Med reservation för ändringar.

Lärare: Jakob Appell (JA), Johannes Hellberg (JH), Timo Laato (TL), Roland Gustafsson (RG), Rolf Pettersson (RP), Torbjörn Johansson (TJ), Daniel Johansson (DJ), Rune Imberg (RI), Mats Enander (ME), Fredrik Brosché (FB)

Block 1: BIBELN

30/8: Psaltaren – ord åt själen (JA)
6/9: Rut – medvandrare (JH)
13/9: Nehemja – ledare (JH)
20/9: Bergspredikan – Klippan (TL)
27/9: Daniel – bekännare (JH)
4/10: Apostlagärningarna – levande kyrka (RG)
11/10: Galaterbrevet – frihet i Kristus (RP)
18/10: 1 Tessalonikerbrevet – yttersta tiden (TL)
25/10: Lov

Block 2: LÄRA&LIV

1/11: Underbar skapelse (TJ)
8/11: Underbart skapad (TJ) 
15/11: Underbar Skapare (TL) 
22/11: Underbar i råd (JA) 
29/11: Dö för att leva (DJ)
6/12: Till jordens yttersta gräns (RG)
13/12: Lucia & andra helgon (RI)
20/12-3/1: Lov
10/1: Leda till tro (ME)

Block 3: GUD I HISTORIA & SAMTID

17/1: Dubbelt medborgarskap (RI)       
24/1: Sök stadens bästa (RI) 
31/1: Saliga de fattiga (DJ) 
7/2: Främlingen ibland oss (DJ) 
14/2: Lov
21/2: Reformation 1517-2017 (TJ)

BLOCK 4: VÄGLEDNING

28/2: Generositetens källa (RI) 
7/3: Måltidsgemenskapens betydelse (DJ)
14/3: Frestelsens psykologi (JA)
21/3: Vänskap och vänskap (TJ)
28/3: Fall och upprättelse (JA) 
4/4: Alla har en kung (JA) 
11/4: Lov – Stilla veckan
18/4: Bli en tidsnerväxlare! (FB)
25/4: Utbrändhet – orsaker och botemedel (FB) 
2/5: Hälsosamma relationer (FB)
9/5: Andlig vägledning för moderna kristna (FB) 
16/5: Hjälpt för att hjälpa (TJ)

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.