Kalender

Roland Gustafssons avskedsföreläsning och fakultetens läsårsavslutning
Datum: 2017-06-01
Tid: 15:00 - 18:30

Inga Kategorier

Sommarbibelskola: Tron allena – Nåden allena – Kristus allena – Skriften allena
Datum: 2017-08-03 - 2017-08-05
Tid: 00:00

Intensivkurs (STM): Theological Anthropology (Timo Laato)
Datum: 2017-09-11 - 2017-09-16
Tid: 00:00

Internationell bibelkonferens
Datum: 2017-11-10 - 2017-11-11
Tid: 00:00

Intensivkurs (STM): Doctrine & Liturgy of the Lord’s Supper (Naomichi Masaki)
Datum: 2017-11-13 - 2017-11-18
Tid: 00:00

Bibelkonferens
Datum: 2018-02-23 - 2018-02-24
Tid: 00:00

Inga Kategorier

Intensivkurs (STM): Hermeneutics (Charles Gieschen)
Datum: 2018-02-26 - 2018-03-03
Tid: 00:00

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.