GDPR-policy för Församlingsfakulteten

GDPR-policy för Församlingsfakulteten

31 maj, 2018

Församlingsfakulteten innehar namn- och adressuppgifter för prenumeranter av informationsbladet Hälsning. Bladet syftar till att informera om institutionens verksamhet. Endast den information som behövs för ovan nämnda syfte sparas, och endast under den tid den används. Register och kopia av register förvaras så att obehöriga ej kan ta del av det. Församlingsfakulteten förbinder sig att inte dela dessa upplysningar med tredje part och kommer också att radera upplysningarna på begäran. Den som ger Församlingsfakulteten sina person- och adressupplysningar samtycker till att de lagras och används enligt syfte.

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.