Gå kortkurs! Filipperbrevet 25-27/2

Gå kortkurs! Filipperbrevet 25-27/2

11 februari, 2019

Bibelkurs 25-27 februari: Filipperbrevet, med John Nordling

Filipperbrevet kallas ofta ”Glädjens brev” och likväl skriver Paulus brevet ”under tårar” (Fil 3:18). I glädjens och sorgens dubbelhet och spänning är Kyrkan kallad att leva. För att kunna leva ut denna kallelse, vad kunde vara lämpligare än att avsätta tid för några dagars studier av just Filipperbrevet? John Nordling är lärare i Nya testamentets exegetik vid Concordia Theological Seminary, har skrivit den uppskattade bibelkommentaren över Filemon-brevet i serien Concordia Commentary, och är i färd med att skriva kommentaren i samma serie över just Filipperbrevet. I denna intensivkurs, lämplig för både lekmän och präster/förkunnare, ges inblickar i kommentaren på förhand av författaren själv!

Lektionstiderna är måndag-onsdag 25-27/2 kl. 9.15-16.00. Avbrott för kvartslånga pauser under dagen och för middagsbön med lunch (ordnas på egen hand, med möjlighet att nyttja FFG:s kök) kl. 12.00-13.15. Anmälan senast 15 februari till FFG:s expedition. Kursavgift: 400 kr.

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.