Fakultetens dag

Fakultetens dag – en mötesplats!

hus3 (2)Ta del av god undervisning, få en inblick i verksamheten, träffa gamla och nya studenter, lärare, understödjare, vandra genom lokalerna, gör bokfynd i bibliotekets dubblettförsäljning, var en del i ett sammanhang som vill bygga upp och nå ut med evangeliet om Jesus Kristus – välkommen till Fakultetens dag lördagen den 25 mars 2017 kl. 13.30-17.30!

Medverkar gör bl.a. Agne Nordlander och fakultetens lärare. Temat för fakultetens dag knyter an till temaåret SIMUL:

Reformation nu och då

13.30 Välkomnande

Lektor Timo Laato: Salig är den som äger rättfärdighet (Matt 5:3-12). Rättfärdiggörelse i Matteusevageliet

14.30 Kaffe

15.00 Docent Agne Nordlander: Rättfärdig och syndare – samtidigt

16.00 Paus

16.15 Lektor Rune Imberg: Bibelläsaren som förändrade världen. Om Martin Luther som bibelteolog – bibelöversättare – bibelutgivare

16.50-17.00 Torbjörn Johansson: Avslutning


Fakultetens dag – en mötesplats!
När vi kallar Fakultetens dag ”en mötesplats” så är det uttryck för en önskan att denna dag varje år ska få bli en mötesplats för de människor som möjliggör Församlingsfakultetens arbete. Det går att dela in dem som är med i arbetet i åtminstone fyra olika kategorier:

  1. Förebedjare och understödjare.
  2. Studenter på TU, vår heltidsutbildning, på Bibelskola Göteborg, universitetsstudenter med läsplats.
  3. Styrelse.
  4. Administrativ personal och lärare.

Ta bort en av dessa grupper och det finns ingen Församlingsfakultet. Fakultetens dag är det tillfälle då vi alla får mötas och glädjas över den gemensamma uppgiften.

Det som har gjort att Församlingsfakulteten har vuxit fram är det på många sätt självklara, att församlingarna måste få vara med och forma de medarbetare som ska arbeta i församlingen. Undervisningen kan inte lämnas till ett universitet som enligt sina stadgar ska vara religiöst neutralt. Varje präst, varje församlingsmedarbetare, varje missionär blir formad under sin studenttid. Därför är studentmiljön viktig och avgörande inte bara för den enskilde studenten utan på sikt även för församlingarna.

Nu menar vi inte att personalen på FFG skulle kunna förmå att forma någon på det sätt som behövs. Absolut inte. Men vi tror att Guds ord kan göra det. Därför är det viktigt att vi ger rum för mötet med Guds ord, låter det bo rikligt ibland oss i undervisning och andakter. Anledningen till att vi tror detta är ett löfte från Gud: ”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” (2 Tim 3:16)

När vi kallar fakultetens dag ”en mötesplats” är det  vidare ett uttryck för en önskan att dagen ska få bli ett möte med Gud. Det vågar vi tro och hoppas av samma anledning som att vi bedriver undervisningen, nämligen på grund av Guds ord och löfte. Gud har lovat att möta oss i sitt ord. Vi får av nåd ha Guds ord rikligt ibland oss denna dag med bibeltimmar och föredrag. Jesus säger: ”Mina ord är ande och är liv” (Joh 6). När vi idag samlas i Jesu namn, vid hans ord, tror och ber vi att det ska innebära ett möte med Gud. Skriftens ord blir en mötesplats.

/Torbjörn Johansson, rektor

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.