Sommarbibelskola: Tron allena – Nåden allena – Kristus allena – Skriften allena

Datum/Tid
Datum: 2017-08-03 - 2017-08-05
00:00


Tron allena – Nåden allena – Kristus allena – Skriften allena

De reformatoriska ”sola” ställs i strålkastarljuset i samband med jubileet och frågorna ställs om de fortfarande är relevanta:

  • Fungerar Skriften Allena (Sola Scriptura) i ett kyrkolandskap med oändligt många protestantiska samfund?
  • Vilken betydelse har Tron Allena (Sola Fide) när laglösheten bryter fram i vårt samhälle?
  • Vilken hjälp har vi av Nåden Allena (Sola Gratia) när vi ser mer och mer av kristen tro utan efterföljelse?
  • Kristus Allena (Solus Christus) – är det ett krav eller en gåva?

Missa inte undervisningen och diskussionerna på årets sommarbibelskola! Detaljerat program kommer.

Kategorier

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.