Internationell bibelkonferens

Datum/Tid
Datum: 2017-11-10 - 2017-11-11
00:00


Simul iustus et peccator beskriver det spänningsfyllda förhållandet som en troende människa lever i. Helt rättfärdig och syndare – samtidigt. Åtminstone uppfattade Martin Luther saken så. Men hade han rätt? 500 år senare ställs frågan på sin spets. Är det reformatoriska arvet relevant? Sant? Användbart?

Ett par av världens ledande Luther-forskare, Oswald Bayer och Robert Kolb, gästar konferensen och aktualiserar Luthers tankegång. Vad har den att säga vår samtid och kristenheten? Samtidigt är tankegången inte relevant om den inte är sann. Bred Paulus-forskning menar att Luthers förståelse av rättfärdiggörelsen i Bibeln inte håller. ”Det nya perspektivet på Paulus” vinner terräng. En av de främsta försvararna av den ”lutherska” ståndpunkten i den exegetiska forskningen, Seyoon Kim från Fuller Theological Seminary i USA, gästar konferensen. Dessutom kommer Jan Bygstad att ställa frågan om rättfärdiggörelsen är ”ny” med Luther (eller Paulus), eller om den är central redan i Gamla Testamentet. Samtidigt är rättfärdiggörelseläran inte en teologisk skrivbordsprodukt utan utgör själva nerven i luthersk andlig vägledning. Fredrik Brosché, lärare i själavård och religionspsykologi på FFG, ger en analys av den framväxande ignatianska andliga vägledningen och ser likheter med luthersk andlig vägledning – och skillnader. Utöver mycket annat matnyttigt blir det dessutom en festlig musikgudstjänst i Vasakyrkan på fredagskvällen, med musikaliska höjdpunkter från det reformatoriska arvet.

För mer information, se vår hemsida. Foldrar för konferensen kan kostnadsfritt beställas från FFG. Vi är tacksamma för all hjälp med spridning av informationen! Tack också för ekonomiskt stöd till vår satsning på att lyfta fram det reformatoriska arvet: bankgiro 622-5387 eller via SWISH 123 100 84 57

Läs mer här!

Kategorier

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.