Intensivkurs (STM): ”Revival Movements”, lärare Rune Imberg

Datum/Tid
Datum: 2018-09-10 - 2018-09-15
00:00


runeimberg2Församlingsfakulteten erbjuder programmet Master of Sacred Theology (STM), som är utlokaliserat från Concordia Theological Seminary i USA (CTS). Nya studenter är välkomna att ansluta till programmet hösten 2018 eller till enskilda kurser. Följande intensivkurser erbjuds under läsåret:

  • September 10-15, 2018, REVIVAL MOVEMENTS, med Rune Imberg
  • November 12-17, 2018, BAPTISM AND CATECHESIS, med John Pless från CTS
  • February 25-March 2, 2019, JUSTIFICATION, med Roland Ziegler från CTS

För mer information och ansökningsblanketter, se informationen om masterprogrammet

Kategorier

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.