Guds rike och Svea rike. Luthersk två-regementslära granskad (III)

Datum/Tid
Datum: 2018-12-03
18:00


Luthersk två-regementslära granskad

Serie med öppna föreläsningar hösten 2018

Det är val i höst. Många kristna undrar över vilka konsekvenser den kristna tron bör ha – eller måste ha – i politiska avvägningar. Det gemensamma bästa är kristnas angelägenhet – men vilka förhoppningar kan man ha till samhälle och stat? Vad är statens uppgift? Och vilken roll ska kyrkan ha i samhället? Här går meningarna isär. Den lutherska två-regementsläran erbjuder ett unikt och angeläget bidrag till den pågående diskussionen i svensk kristenhet. I en serie med tre öppna kvällsföreläsningar i höst blir läran granskad – med tillämpningar rakt in i samtiden. Ingen avgift, ingen anmälan, kaffe serveras. Välkommen till Församlingsfakulteten!

Ska staten vara snäll? 

  • Om statens uppgift och räckvidd
    1 oktober kl. 18, Torbjörn Johansson

Kristen människosyn och politiska ställningstaganden?

  • Om det spänningsfyllda mötet mellan ideal och verklighet
    29 oktober kl. 18, Torbjörn Johansson

Guds rike och Svea Rike

  • Prioritet, ansvar, konflikt?
    3 december kl. 18, Torbjörn Johansson

Kategorier

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.