Fakultetsföreläsning: Bekännelse i ord och handling i den tidiga judendomen

Datum/Tid
Datum: 2018-02-05
18:00 - 19:00


Välkommen till årets första fakultetsföreläsning!

Ämne: Bekännelse i ord och handling i den tidiga judendomen
Föreläsare: Daniel Johansson
Tid: Måndag den 5 februari kl 18:00–19:00
Alla hälsas varmt välkomna. Ingen anmälan

Övriga fakultetsföreläsningar i vår:

  • 5/3: Frälst från skammen att inte vara perfekt, Fredrik Brosché
  • 9/4: Augsburgska bekännelsen för vår tid, Torbjörn Johansson

Kategorier

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.