”Är Gamla testamentet kristet?” – öppen föreläsning med Mats Eskhult

Datum/Tid
Datum: 2018-04-11
13:15 - 15:00


Vi får återigen besök av Mats Eskhult, professor i semitiska språk vid Uppsala universitet. Tre onsdagar i vår, kl. 13.15-15.00, inbjuds till följande öppna föreläsningar:

  • 11/4: Är Gamla testamentet kristet?
  • 25/4: Luthers översättning av Gamla testamentet
  • 9/5: Mellan Gamla och Nya testamentet

Välkommen! Ingen föranmälan behövs.

Kategorier

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.