Fakultetsföreläsning: Augsburgska bekännelsen för vår tid

Datum/Tid
Datum: 2018-04-09
18:00 - 19:00


Välkommen till fakultetsföreläsning!

Ämne: Augsburgska bekännelsen för vår tid
Föreläsare: Torbjörn Johansson
Tid: Måndag den 9 april kl 18:00–19:00
Alla hälsas varmt välkomna. Ingen anmälan

Kategorier

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.