Församlingsfakultetens bibelkonferens

Relevant Reformation.  Bibelkonferens 2017

Med formeln simul iustus et peccator uttrycks reformationens innersta ärende. Det handlar om hur en människa kan stå rättfärdig inför Gud trots att hon är en syndare. Luthers svar är att hon kan göra det för Kristi skull, genom den relation som upprättas med honom genom tron. Då sker det saliga bytet (der fröhliche Wechsel) när han tar hennes synd och skänker henne sin rättfärdighet. Genom en relation blir det omöjliga möjligt: att den som tror på Kristus är både syndare och rättfärdig på en gång, simul. Liksom på Luthers tid är denna lära om rättfärdiggörelsen idag den största tröst och en outtömlig källa för predikan och själavård. Samtidigt är denna lära, liksom på Luthers tid, ifrågasatt och kritiserad. Församlingsfakulteten inbjuder till en konferens med flera internationellt ledande forskare där reformationens kärnfråga står i centrum. Den kommer att belysas utifrån bibelexegetiska, systematiska och själavårdsmässiga perspektiv. Såväl dess historiska kontext som dess nutida potential kommer att stå i centrum under två intensiva dagar. Välkommen att deltaga!

lucas_cranach_d-a-_-_verdammnis_und_erlosung_schloss_friedenstein

Lucas Cranach målning illustrerar den reformatoriska förståelsen av lag och evangelium

Program

Fredag 10 november
Plats: Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3

13.00-14.15   Saint or Sinner?  Luther’s ‘Simul’ as Affirmation of Two Conflicting Realities. Robert Kolb

14.30-15.45   Paul’s Gospel of Justification as a Post-Easter Form of Jesus’ Gospel of God’s Kingdom. Seyoon Kim

15.45-16.15   Kaffe

16.15-17.30   Simul iustus et peccator. Oswald Bayer

18.00             Musikgudstjänst i Vasakyrkan

Lördag 11 november
Plats: Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3

9.00-10.15     The Psalm from which We Never Graduate: Luther’s Exposition of Psalm 51 (1532/38). Naomichi Masaki

10.15-10.45   Kaffe

10.45-12.00   Rättfärdiggörelsen i Gamla Testamentet. Jan Bygstad

Lunch på egen hand

13.15-14.15   Människans totala syndafördärv som grund för frälsningsvissheten. Timo Laato

14.15-14.45   Kaffe

14.45-16.00   Ignatiansk och luthersk andlig vägledning – likhet och skillnad. Fredrik Brosché

16.15-17.00   Simul som ett genomgående mönster i luthersk teologi. Torbjörn Johansson

17.00             Avslutning

Medverkande

Oswald Bayer, professor em., Universitetet i Tübingen. Hans avhandling Promissio (1971) handlar om Guds löftes betydelse i den unge Luthers teologi. Bland hans produktion kan nämnas Martin Luthers Theologie. Eine Vergegenwärtigung  (The Theology of Martin Luther. A Contemporary Interpretation)

Robert Kolb, professor em., Concordia Seminary, St. Louis. Översättare och utgivare av The Book of Concord (1993) och författare och redaktör av ett stort antal böcker, däribland The Genius of Luther’s Theology. A Wittenberg Way of Thinking for the Contemporary Church (2008) och The Oxford Handbook of Martin Luther’s Theology (2014).

Seyoon Kim, professor i Nya Testamentet, Fuller Theological Seminary, skrev sin avhandling under F.F. Bruce. Han har i debatten om det nya perspektivet på Paulus försvarat en reformatorisk syn på rättfärdiggörelsen. Bland hans många böcker märks Paul and the New Perspective: Second Thoughts on the Origin of Paul’s Gospel (2002), Christ and Caesar: The Gospel and the Roman Empire in the Writings of Paul and Luke (2008).

Naomichi Masaki, Associate professor i systematisk teologi, Concordia Theological Seminary, Fort Wayne. Hans avhandling behandlar bland annat den svenska mässliturgin. Han har bland annat publicerat He Alone Is Worthy!: The Vitality of the Lord’s Supper in Theodor Kliefoth and in the Swedish Liturgy of the Nineteenth Century (2013).

Jan Bygstad, pastor i Bergen och ordförande i Nordeuropeiska Lutherakademin. Känd som utläggare av Gamla testamentet och för sin kunskap om rabbinernas skriftutläggningar. Han har bland annat publicerat Skriften vitner om Kristus (1998).

Fredrik Brosché, docent, lärare i själavård vid FFG. Skrev sin avhandling om Luthers predestinationslära: Luther on Predestination: The Antinomy and the Unity Between Love and Wrath in Luther’s Concept of God (1978). Han arbetade under många år vid Kyrkans själavårdscentrum i Göteborg.

Timo Laato, lektor i Nya testamentets exegetik vid FFG. Hans doktorsavhandling behandlar Paulus teologiska antropologi, en fråga som är av stor betydelse när det gäller det nya perspektivet på Paulus och dennes rättfärdiggörelselära: Paulus und das Judentum. Anthropologische Erwägungen (1991) (även i engelsk översättning).

Torbjörn Johansson, rektor vid FFG, skrev sin avhandling om fri vilja och rättfärdiggörelse i reformationsteologin: Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. En studie i Martin Chemnitz’ Augustinusreception (1999).

Konferensfoldern finns för nedladdning här!

Reformation 500 FÄRG

Reformation 500

Med Församlingsfakulteten

2014 – BIBELN: GUDS ord och MÄNNISKORS ord – SIMUL
2015 – SAKRAMENTEN: MATERIELLA element och ANDLIGA gåvor – SIMUL
2016 – MEDBORGARSKAPET: i HIMLEN och på JORDEN – SIMUL
2017 – KRISTEN: RÄTTFÄRDIG och SYNDARE – SIMUL

Årets konferens utgör finalen på reformationsjubileet i Församlingsfakultetens regi, med det reformatoriska nyckelordet SIMUL (”samtidigt”) som genomgående tematik.

Bibelkonferens 2014: Guds ord och människors ord – samtidigt?
Bibelkonferens 2015: Dop, nattvard och kristologi: Himmelskt och jordiskt samtidigt
Bibelkonferens 2016: Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt
Bibelkonferens 2017: Rättfärdig och syndare – samtidigt

Läs mer om reformationsfirandet SIMUL

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.