Bibelkonferens

Internationell bibelkonferens 22-23 februari 2019

Bibeln, samtiden och människan

Bibelkonferensen 2019 adresserar kontroversfrågor där Bibelns undervisning och vår egen samtids ideal ofta tycks hamna i konflikt: hämndtanken, slaveriet, sexualiteten, kvinnligt och manligt. Men samma frågor är också områden där Bibelns undervisning många gånger utmanade sin egen samtid.

Ur programmet:

  • John Nordling, Slavery in Antiquity and the New Testament 
  • Carsten Vagn, Hämndpsalmerna i Gamla testamentet
  • Maja Håkansson, Hustru och man i Efesierbrevet 5: Två olika synsätt 
  • Rune Imberg, Den sexuella nyorienteringen i Nya testamentet
  • Daniel Johansson, Homosexualitet i Nya testamentet och i antiken
  • Timo Laato, Förkunnarens mardröm: Att uppmana och förmana förgäves

Praktiskt

Konferensen äger rum i Församlingsfakultetens nya hus på Ekmansgatan 3 i Göteborg. Vi tar inte ut någon deltagaravgift (ingen anmälan) för bibeldagarna, men det ges möjlighet till kollekt för den som vill stödja vårt arbete med en gåva. Kaffe serveras till självkostnadspris, lunch ordnar var och en för sig.

Stöd vår satsning med en gåva redan idag till bankgiro 622-5387 eller via SWISH 123 100 84 57

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.