Våra utbildningar

FFG erbjuder både akademiska utbildningar och kortare fristående kurser.

Läs mer

Att studera på FFG

Allt du behöver veta kring studier och miljön på FFG. Välkommen som student!

Läs mer

Resurser för alla

Ta del av inspelade föreläsningar, vår tidning Hälsning, bokutgivningar, och mycket annat.

Läs mer

Reformation 500

SIMUL - temaår på FFG inför reformationsjubileet 2017

iStock_000010185359Medium
2014 – BIBELN: GUDS ord och MÄNNISKORS ord – SIMUL
2015 – SAKRAMENTEN: MATERIELLA element och ANDLIGA gåvor – SIMUL
2016 – MEDBORGARSKAPET: i HIMLEN och på JORDEN – SIMUL
2017 – KRISTEN: SYNDARE och RÄTTFÄRDIG – SIMUL

Följ med på reformationsjubileum i Församlingsfakultetens regi! Aspekter av det reformatoriska nyckelordet SIMUL (”samtidigt”) lyfts fram under spännande sommarbibelskolor, temadagar och bibelkonferenser och sträcker sig fram till reformationsåret 2017. Välkommen med!

Lördagsundervisning hösten 2015-våren 2016: Dop och nattvard: Himmelskt och jordiskt samtidigt
Sommarbibelskola 6-8 augusti: Himlen på jorden
Internationell bibelkonferens 13-14 november 2015: Dop, nattvard och kristologi: Himmelskt och jordiskt samtidigt

Läs mer om reformationsfirandet SIMUL

Senaste nyheter

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.