Våra utbildningar

FFG erbjuder både akademiska utbildningar och kortare fristående kurser.

Läs mer

Att studera på FFG

Allt du behöver veta kring studier och miljön på FFG. Välkommen som student!

Läs mer

Resurser för alla

Ta del av inspelade föreläsningar, vår tidning Hälsning, bokutgivningar, och mycket annat.

Läs mer

Reformation 500

SIMUL - temaår på FFG inför reformationsjubileet 2017

iStock_000010185359Medium
2014 – BIBELN: GUDS ord och MÄNNISKORS ord – SIMUL
2015 – SAKRAMENTEN: MATERIELLA element och ANDLIGA gåvor – SIMUL
2016 – MEDBORGARSKAPET: i HIMLEN och på JORDEN – SIMUL
2017 – KRISTEN: SYNDARE och RÄTTFÄRDIG – SIMUL

Följ med på reformationsjubileum i Församlingsfakultetens regi! Aspekter av det reformatoriska nyckelordet SIMUL (”samtidigt”) lyfts fram under spännande sommarbibelskolor, temadagar och bibelkonferenser och sträcker sig fram till reformationsåret 2017. Välkommen med!

Internationell bibelkonferens 7-8 november
Temadagar om pedagogik 5 dec & 27 feb
Lördagsundervisning hösten 2014

Läs mer om reformationsfirandet SIMUL

Senaste nyheter

 • Temadagar om pedagogik 5 dec & 27 feb

  Församlingsfakulteten inbjuder till två spännande temadagar med internationellt erkända föreläsare inom pedagogikens område: Carsten Hjorth Pedersen och Egil Sjaastad.

 • Bibelkonferens 7-8 november

  Följ med på Församlingsfakultetens reformationsjubileum fram till reformationsåret 2017! 7-8 november genom vår bibelkonferens med temat Guds och människors ord – samtidigt?

 • Intensivkurs (STM) 17-22 november

  Kursen God’s Righteousness and Justification in Romans med Timo Laato, lektor i NT på FFG, ingår i det ackrediterade masterprogrammet men kan också läsas som fristående kurs….

 • Läs själavård på halvfart

  Ta tillfället i akt att läsa halvfartskursen Själavård, religionspsykologi och kristen gemenskap. I denna kurs i kristen själavård börjar vi med att lära oss om…

 • Bibelundervisning på lördagar

  Församlingsfakulteten inbjuder till kurs i troslära och bibelkunskap, även kallad ”lördagsundervisningen”. Höstterminens tema följer temaåret i SIMUL: Bibeln – Guds ord och människors ord.

 • Fakultetens dag 28 februari: Vi förkunnar Kristus!

  Ta del av god undervisning, få en inblick i verksamheten, träffa gamla och nya studenter, lärare, understödjare, vandra genom lokalerna, gör bokfynd i bibliotekets dubblettförsäljning,…

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.